การทำงานเป็นทีม

By ionzon | 20/04/2023
การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจไอออนซอน และ การทำงานเป็นทีมดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์ ที่ปรึกษากิตติศักดิ์ด้านวิชาการ เล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับว่าทำไมถึงเข้าสู่วงการธุรกิจเครือข่าย ซึ่งมีความประทับใจหลายอย่างที่ทำให้ ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์ ตัดสินใจร่วมธุรกิจกับไอออนซอน


สมาชิกไอออนซอนจากลำพูนเชียงใหม่ นำทีมโดย SA อรรณพ อินทร์วรรณ รดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์รับศีลรับพรด้วยความอบอุ่น ที่มาของคำว่า เราเป็นมากกว่าคำว่า "ธุรกิจ"