ไอออนซอน เรา คือ องค์กรที่เชื่อมั่นในพลังของเครือข่ายและการแบ่งปัน เพราะเราเชื่อว่ายิ่งแบ่งยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งเติบโต  ที่พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จในรูปของการแบ่งปันโอกาสที่ดีที่สุดให้กับทุกคนที่อยากสร้างธุรกิจของตัวเองเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เราดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจที่ยึดมั่นความถูกต้อง ยุติธรรม มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าสู่สังคม ตามค่านิยมองค์กรที่ว่า “เติบโตอย่างสร้างสรรค์ แบ่งปันอย่างมีคุณค่า” บนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ด้วยการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก จึงมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ และใส่ใจในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพจากธรรมชาติ จากประสบการณ์สู่เทคโนโลยี จากเทคโนโลยีสู่นวัตกรรม จากนวัตกรรมสู่มือผู้บริโภค อีกหนึ่งพลังการขับเคลื่อนที่จะสร้างความสุข ความสำเร็จให้กับนักธุรกิจ ไอออนซอน อย่างมั่นคง ยั่งยืน คือ แผนการปันผลตอบแทนด้วยการออกแบบการปันผลตอบแทนที่ยุติธรรมและมีเงื่อนไขความซับซ้อนที่น้อยที่สุด เพื่อให้นักธุรกิจไอออนซอนที่มีความตั้งใจจริง ได้บริหารเครือข่ายที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดบนข้อจำกัด ได้อย่างแท้จริง

บริษัทไอออนซอนได้รับอนุญาตการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. บริษัทไอออนซอนได้รับอนุญาตภายใต้เลขทะเบียน ตลาดแบบขายตรงเลขที่ 64040300033 และ เลขทะเบียนตลาดแบบตรง เลขที่ 63010400022ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า เราจะเป็นสะพานแห่งโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้คน ด้วยการตลาดแบบเครือข่าย บริษัท ไอออนซอน จำกัด ได้ถูกก่อตั้ง โดย คุณรัชชัยย์ วิจิตรสูงเนิน และคุณไอริณร์ วิจิตรสูงเนิน ผู้มีความเชื่อมั่นในพลังของธุรกิจเครือข่าย ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจเครือข่าย มาอย่างต่อเนื่องกว่า 18 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งโอกาสและการแบ่งปันอย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจไอออนซอนและผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพ และ การบริการที่ดีไอออนซอน เรามีระบบการทำงาน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งรายงานทุกความเคลื่อนไหวของการความเติบโตให้กับนักธุรกิจไอออนซอน ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบไอโซลูชั่นเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยประเมินผลงานดัชนีชี้วัดความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้ง สนับสนุนเสริมสร้าง ทักษะความมั่นใจ ในการการเรียนรู้การทำธุรกิจทั้งแบบกลุ่มย่อย แบบทีม เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจไอออนซอนประสบความสำเร็จแบบมืออาชีพเป็นมาตรฐานเดียวกัน และพร้อมที่จะส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น อย่างไม่มีวันที่จะสิ้นสุด
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความสุข ความสำเร็จไปพร้อมกันกับเรา
ไอออนซอน “เติบโตอย่างสร้างสรรค์ แบ่งปันอย่างมีคุณค่า”


Profile : เเนะนำบริษัท ไอออนซอน จำกัด

คณะที่ปรึกษาของบริษัท ไอออนซอน จำกัด ดร.จอมพล สุภาพ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพทีมงานธุรกิจเครือข่าย และ ดร.วิรัลพัชร คติธรรมนิตย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทางด้านวิชาการ

บริษัทไอออนซอน จำกัด "เติบโตอย่างสร้างสรรค์ แบ่งปันอย่างมีคุณค่า"
 
ห้องประชุมใหญ่ไอออนซอน
ห้องประชุมย่อย/Live room